Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Home News Aviation Relate กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม THAI BOOMERANG 17

Aviation Relate

กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม THAI BOOMERANG 17 Print E-mail
Written by airlinesweek   
Wednesday, 13 September 2017 11:07

กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม THAI BOOMERANG 17วันนี้ (13 กันยายน 2560 ) เวลา 10.30 น. นาวาอากาศเอก จุมพล คล้อยภยันต์ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม thai boomerang17
ในส่วนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก กฤษณะ เปี่ยมศรี รองผู้บังคับการ กองบิน1 พร้อมด้วย
Wing Commander Michael Grant(นาวาอากาศโท ไมเคิล แกรนท์) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสมthaiboomerang17
ในส่วนกองทัพอากาศออสเตรเลียร่วมเป็นประธานจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และจัดบริการทางการแพทย์ ณ โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง
อำเภอ ปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา  ทั้งนี้ กองอำนวยการฝึกผสม ฯดำเนินการสร้างรั้วและปรับปรุงสนามเด็กเล่น เลี้ยงอาหารกลางวัน
มอบอุปกรณ์การเรียน กีฬาทั้งนี้ กองทัพอากาศไทย และกองทัพอากาศออสเตรเลีย ทำการฝึกผสม THAI BOOMERANG 17 โดยกำหนดการฝึกภาคสนาม (FTX)
ระหว่างวันที่ 4-15 กันยายน 2560 ณ กองบิน 1

กำหนดพิธีปิดการฝึกผสมฯ ในวันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน 1
การฝึกผสม Thai Boomerang  เริ่มต้นขึ้นมาจากการที่ กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 เครื่อง
บินเดินทางมาเยือนประเทศไทย (Goodwill Visit) ใน ปี 2533   และต่อมาในปี 2535 การบินมาเยือนได้ขยายขอบเขต  เป็นการมาฝึกบิน ACMI 
ร่วมกับเครื่องบินขับไล่แบบ 19/ก (F-16 A/B) ของกองทัพอากาศในการฝึกภารกิจทางยุทธวิธี  และการรบทางอากาศกับเครื่องบิน ต่างแบบ
โดยเรียกการฝึกในครั้งแรกว่า Thai Boomerang 92 ( เดิมกำหนดจะเรียกชื่อว่า BARON-PHRAPHA) จากนั้นในปีถัดมา ทั้งสองชาติ
ได้เข้าร่วมการฝึกเรื่อยมา  โดยพัฒนาจากการที่กองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดเครื่องบินขับไล่แบบ F/A-18 จำนวน 2 – 4 เครื่องจากฝูงบินที่ 3
เข้าร่วมการฝึก ขณะที่กองทัพอากาศจัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก จำนวน 2 – 4 เครื่อง จากฝูงบิน 103 เข้าร่วมการฝึกโดยใช้พื้นที่การฝึก
ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา และนับตั้งแต่ปี 2540  ซึ่งเป็นการฝึกในครั้งที่ 5  กองทัพอากาศไทยได้เพิ่มเครื่องบินขับไล่ จากฝูงบิน 403
เข้าร่วมการฝึกด้วยอีก 1 ฝูงบิน   โดยใช้ระยะเวลาการฝึกประมาณ 1 สัปดาห์   จากนั้นรูปแบบการฝึกจึงเปลี่ยนเป็นปีเว้นปีเพื่อให้สอดคล้องกับการฝึกผสม  Pitch Black  ที่กองทัพอากาศจัดกำลังทางอากาศ เข้าร่วมการฝึก ณ ฐานทัพอากาศ Darwin และ
Tindall ประเทศออสเตรเลีย   การฝึกบินของทั้งสองชาติได้พัฒนาประสบการณ์การฝึกบินปฏิบัติการรบทางอากาศ ปัจจุบันในรูปแบบของการฝึก
ได้ปรับเป็นการบินรบขั้นมูลฐานกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Basic Fighter Maneuver : DBFM), การบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ
(Dissimilar Air Combat Maneuver : DACM) การบินยุทธวิธีการรบกับเครื่องบินต่างแบบ (Dissimilar Air Combat Tactics : DACT)
และการใช้กำลังทางอากาศขนาดใหญ่ (Large Force Employment : LFE)การเข้าร่วมการฝึกผสม THAI BOOMERANG 17 เพื่อให้หน่วยบินที่เข้ารับการฝึกมีความพร้อมรบและพัฒนา ขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ทางอากาศผสมอีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก

 

Source :
- ประชาสัมพันธ์การฝึกผสม THAI BOOMERANG 17
- แผนกสื่อสารมวลชน กองประชาสัมพันธ์ กร.ทอ.